YOLÜSTÜ KÖYÜ 4 NOLU MEZAR (KHAMOSORİON MEZAR)

X:41,608690 Y:37,713456 Z:663,19

Khamosorium (taş sandık) mezar, Batman il merkezinin 46km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 16.95km doğusunda bulunan Yolüstü (Kedile) köyünün güneyindeki tepede yer almaktadır.

Khamosorium mezar, tepenin güneye bakan cephesine kayaya oyularak yapılmıştır. Ana kayanın zeminine oyulan dikdörtgen formlu khamosorium mezar; 1.35m genişliğinde, 0.75m derinliğinde, 0.13m yüksekliğindedir. Khamosorium mezara kayaya oyulmuş basamaklarla ulaşılmaktadır. Mezarın etrafında sarnıçlar yer almaktadır.