YOLVEREN KÖYÜ 1 NOLU KAYA MEZAR

X:41,278443 Y:37,798245 Z:857,578

1 nolu kaya mezarı, Yolveren köyünün güneydoğusunda köye hakim tepenin yamacında yer almaktadır. Yolveren köyü Batman merkezin kuş uçumu 16.50km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Kare plan özelliği gösteren mezar odasına geçiş, batıda yer alan yuvarlak kemerli niş içine yerleştirilen giriş ile sağlanmaktadır. Mezar odasının doğu, kuzey ve güney duvarlarında birer adet kline bulunmaktadır. Kaya mezarının, birçok bölümünde tahribatlar söz konusudur.