YOLVEREN KÖYÜ 2 NOLU KAYA MEZAR

X:41,275337 Y:37,801507 Z:786,189

2 nolu kaya mezarı, Yolveren köyünün kuzeybatısında yer almaktadır. Yolveren köyü Batman merkezin kuş uçumu 16.50km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Oval plan özelliği gösteren mezar odasının girişi kuzeye bakmakta ve yoğun tahribata maruz kalmıştır. Kaya mezar 4 adet klineden oluşmaktadır. Mezar odasının doğu ve batı duvarlarında bir, güney duvarlarında ise iki adet kline bulunmaktadır. Söz konusu klinelerde yoğun bir tahribat görülmektedir.