YUKARI BEDAL 1 NOLU KAYA MEZAR

X: 41,238782 Y:37,807164 Z: 822 m

Yukarı Bedal yerleşimi, Batman il merkezinin 12.62km, Kolbaşı Mahallesinin ise 2.00km güneydoğusunda yer almaktadır. Yukarı Bedal yerleşiminde dört adet kaya mezarı ile karşılaşılmıştır.

Kayaya oyularak yapılmış kaya mezarı 6 adet klineden oluşmaktadır ve klineler arcosoliumludur. Klineler, kare plan özelliği gösteren mezar odasının güney, batı ve doğu duvarlarında bulunmaktadır. Klinelerin hepsi yoğun bir şekilde tahribata uğramıştır ve bir kısmının kemerleri sağlam kalmıştır. Mezar odasının ortasında kayaya oyulmuş iki çıkıntıdan oluşan bir oyuk bulunmaktadır. Kaya mezarın genelinde tahribat söz konusudur.