YUKARI BEDAL 2 NOLU KAYA MEZAR

X: 41,238782 Y:37,807164 Z: 822

Yukarı Bedal yerleşimi, Batman il merkezinin 12.62km, Kolbaşı Mahallesinin ise 2.00km güneydoğusunda yer almaktadır. Yukarı Bedal yerleşiminde dört adet kaya mezarı ile karşılaşılmıştır.

2 nolu kaya mezarı 1 nolu kaya mezarın hemen doğusunda yer almaktadır. Dikdörtgen plan özelliği gösteren mezar odasına geçiş sağlayan giriş kuzeye bakmaktadır. Giriş tahrip olmuş ve sınırları belli değildir. Kaya mezarı üç adet klineden oluşmaktadır ve klineler arcosoliumludur. Klineler mezar odasının doğu, batı ve güney duvarlarında bulunmaktadır. Klinelerden sadece güney duvarındaki günümüze sağlam bir şekilde ulaşmıştır. Kaya mezarın genelinde tahribat söz konusudur.