AKALIN KÖYÜ KAYA CAMİ

X: 41,556324 Y: 37,695394 Z:803

Kaya cami, Batman ili Hasankeyf ilçesinin 12.65km doğusunda bulunan Akalın (Aline) köyünün doğusunda yer almaktadır.

Ana kayaya oyulan kaya cami, tek mekânlı, kare plan özelliği göstermektedir. Kaya caminin girişi batı cephede yer almaktadır. Giriş açıklığı, kuzey ve doğu duvarı moloz taşlarla örülen caminin ibadet mekânının güney duvarında mihrap nişi, doğu ve batı duvarlarında ise raf nişleri bulunmaktadır. İçi dolgu toprak ve moloz taşla dolan camide genel olarak doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.