ERDEMLİ MAHALLESİ CAMİ KALINTISI

X:41,402716 Y:38,328989 Z:927,79

Cami, Batman ili Sason ilçe merkezi sınırları içerisinde kalan Erdemli (Şeyhan) Mahallesinde yer almaktadır. Sason ilçesi, Batman il merkezinin 67km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Cami dikdörtgen planlı olup, üst örtüsü içten tonozlu olarak yapılmıştır. Caminin tonozunu oluşturan mimari öğe unsuru olan taşlar dikey olarak birbirine yaslanarak yapılmıştır. Yapım malzemesi olarak kırma taş ve çamur harç kullanılmıştır. Camiye giriş olasılıkla batı duvarında bulunan ve günümüzde kapatılmış olan açıklıktan yapılmaktadır. Caminin doğu duvarında 2 adet dolap nişi, kuzey duvarında ise biri sivri kemerli olmak üzere 2 adet dolap nişi ve güney duvarında mihrap nişi bulunmaktadır. Caminin harim mekânının içi dolgu toprak ile dolduğundan nişler kısmen görülmektedir. Bu cami yöre halkı tarafından Şeyh Mahmut Camisi olarak bilinmektedir. Cami günümüzde yıkık ve metruk durumdadır. Alanda yapılan çalışmalarda geç dönem seramik parçaları gözlenmiştir.