GÖKTAŞ MEZRASI CAMİİ

X: 41,695610 Y: 37,827843 Z: 952,735

Cami, Batman ili, Beşiri ilçesine bağlı Doğanpazarı köyü sınırları içerisinde kalan Göktaş mezrasının 550m kuzeyinde bulunmaktadır. Doğanpazarı köyü, Batman il merkezinin 70km, Beşeri ilçe merkezinin de 55km güneydoğusunda yer almaktadır.

Cami doğu-batı doğrultuda 13.50m x 10.50m ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen bir alana oturtulmuştur. Cami harim mekânı ve son cemaat revakından oluşmaktadır. Son cemaat revakı, iki gözlü, yuvarlak kemerli dikdörtgen planlıdır. Son cemaat revakının güney duvarında yer alan kapı açıklığı ile harime geçiş sağlamaktadır. Harim mekânı doğu-batı doğrultulu dikdörtgen planlıdır. Harim mekânının güney duvarında mihrap nişi, kuzey duvarında ise ocak nişi yer almaktadır. Cami içten beşik tonozlu, dıştan ise toprak düz dam ile örtülüdür. Yapım malzemesi olarak blok taş, roba taş, kırma taş ve cas harcı kullanılmıştır. Caminin içi cas harcı ile sıvanmış olup, sıvaları büyük oranda dökülmüştür. Genel olarak doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.