HASANKEYFİN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KAYA CAMİİ

X: 41,421682 Y: 37,707312 Z: 546

Kaya cami, Batman ili Hasankeyf ilçe merkezinin 9.35km güneydoğusundaki kayalık alanda yer almaktadır. Caminin girişi kuzeye bakmaktadır. Kaya cami son cemaat yeri, harim ve son cemaat yerinin batısında bulunan bir mekândan oluşmaktadır. Caminin kuzey cephesinde yer alan dikdörtgen planlı son cemaat yeri, iki kemer açıklıklı revak şeklinde düzenlenmiştir.