İBRAHİM BEY CAMİİ

X: 41,490305 Y: 38,193659 Z: 865,79

İbrahim Bey Camii, Batman ili, Kozluk ilçesi, Kale Mahallesi’nde yer almaktadır. Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabede; 1705 yılında Garzan aşiretinden Murtaza Bey oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.

Cami, mihrap önü mekânını örten büyük kubbe ve iki yan mekânı örten daha küçük kubbeleri ile zaviyeli camiler plan şemasına sahiptir. Küçük bir avlunun güney bölümünde yer alan caminin kuzey bölümünde beş kemer gözlü bir son cemaat yeri, kuzeybatı köşesinde ise minaresi yer almaktadır.

Harim, ortada bir ana mekân ile iki yanda eş büyüklükteki yan mekânlardan oluşmaktadır. Yan mekânlar, orta mekândan birer sivri kemerle ayrılarak kubbeyle örtülmüştür. Kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmıştır. Pandantifler kesme taşlarla, kubbeler ise tuğla ile inşa edilmiştir. Ana kubbe pandantiflerinin üst kesimine birer ışık deliği açılmıştır. Harim duvarlarında sekiz adet niş bulunmaktadır. Güney duvarının ortasında yarım daire profilli mihrap yer almaktadır.

Beş kenar bir kaide üzerine inşa edilmiş minarenin girişi son cemaat yerine açılmaktadır. Beş bölmeli son cemaat yerinin orta bölmesi, kuzey – güney yönlü sivri kemerli bir tonozla, iki yandaki ikişer bölme de pandantifler üzerine oturan küçük birer kubbeyle örtülüdür. İç ve dış cephe duvarları kesme taşla kaplı yapı günümüze sağlam bir şekilde ulaşmıştır.