KANTAR KÖYÜ KAYA CAMİİ

X: 41,135413 Y: 37,738889 Z: 614.64

Kaya Camii, Batman ili, Gercüş ilçesi Kantar köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kantar köyü, Batman il merkezinin 16.60km güneyinde, Hasankeyf’in ise 22.54km kuzeybatısında yer almaktadır.

Camii, kayalık alanın elverdiği ölçüde oyulmuş ve çok düzgün bir planı olmasa da dikdörtgen planlıdır. Caminin iki girişi vardır ve giriş bölümleri kuzeyde yer almaktadır (Resim 1). Güneyinde kayaya oyulmuş mihrabı ve kayalık alanda seki yapılarak oluşturulmuş küçük bir minberi yer almaktadır (Resim 2). Sahın bölümü, mihraba paralel uzanmaktadır. Caminin boyutları yaklaşık 10x6m’dir.