KIRKAT KÖYÜ CAMİİ

X: 41,297678 Y: 37,560510 Z: 1.085,69

Cami, Batman ili, Gercüş ilçesi sınırları içerinde bulunan Kırkat köyü merkezinde yer almaktadır. Kırkat köyü, Batman merkezin 70km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin ise 11km batısında bulunmaktadır.

İki katlı olan caminin ikinci katı daha sonraki dönemlerde yapılmıştır ve herhangi bir yerel işçilik göstermemektedir. Birinci katın dış duvarında ve mihrabın üzerinde bulunan inşa kitabesine göre caminin 1948 yılında inşa edildiği bilinmektedir (Resim 1). Cami sonradan yapılan onarımlarla orijinalliğini kaybetmiştir.

Cami, ön giriş ve harim mekânından oluşmaktadır. Ön girişe kuzeye bakan ve kemerli girişten geçilmektedir (Resim 2). Kare plan özelliği gösteren ön girişin üst örtüsü beşik tonozludur. Ön girişin doğu ve batısında mekânlar bulunmaktadır. Ön girişin güneyinde bulunan yuvarlak kemerli girişten harime geçilmektedir (Resim 3). Harim payelerle iki sahana ayrılmıştır. Sahanlar mihraba paraleldir ve doğu- batı doğrultuludur. Harimin üst örtüsü çapraz tonozludur ve güney duvarında bulunan mihrapta damla motifi içinde ayet ve inşa kitabesi yazmaktadır. Ayrıca mihrap içinde sütunçeler de bulunmaktadır (Resim 4), (Resim 5)