KOÇ CAMİİ

X: 41,413802 Y: 37,712294 Z: 488,71

Hasankeyf ilçesi, Aşağı Şehir ortalarında, Merkezi Kazı Alanı olarak adlandırılan alanda yer almaktadır. 1985 yılında Prof.Dr. Oluş ARIK tarafından kazı çalışmalarına başlanan alanda mekân bütünlüğünün anlaşılması amacıyla 2010 yılı kazı döneminde Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında çalışmalara devam edilmiştir.

Kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak mimari ve bezeme özellikleri ile XII. yüzyıl Büyük Selçuklu Dönemi’ne işaret etmektedir.

Anıtsal avlulu caminin ibadet yeri, doğu-batı doğrultusunda şekillenen dikdörtgen planlı harimden oluşmaktadır. Cami harim mekânının ana ekseni ortasında yer alan büyük eyvan, kuzeydeki avluya açılmaktadır. Çeşitli dönemlerde onarımlar geçiren eyvan duvarlarında taş malzeme kullanılmıştır. Eyvanın iki yanına yerleştirilen ikişer odanın, yapı ile aynı dönemde tasarlandığı düşünülmektedir. Caminin doğusunda ve kuzeyinde her biri kendi içinde odaklanmış avlulu mimari birimler yer almaktadır. Bunların caminin çağdaşı veya sonradan eklenmiş medrese, imaret, zaviye ve han olarak tasarlanmış yapılar olduğu düşünülmektedir.