OYMATAŞ KÖYÜ KAYA CAMİİ

X: 41.022255 Y: 37.798650 Z: 523

Kaya Cami, Batman il merkezi sınırları içerisinde kalan Oymataş köyünün yaklaşık 315m kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Oymataş köyü ise Batman merkezden kuş uçuşu 14km güneybatıda yer almaktadır.

Doğu-batı doğrultulu uzanan kaya cami bir ön giriş odası ve harim mekânından oluşmaktadır. Kare plan özelliği gösteren ön giriş odasına geçiş, güneye bakan girişle sağlanmaktadır. Ön giriş odasının doğusunda dikdörtgen plan özelliği gösteren harim yer almaktadır. Harimin batı duvarında iki adet niş, güney duvarında iki adet havalandırma bacası, bir adet niş, minber ve mihrabı bulunmaktadır. Tahribata maruz kalan kaya cami günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.