SEYİT HASAN ZAVİYESİ CAMİİ

X:41,296940 Y:37,771995 Z:1,130,15

Camii, Batman il merkezinin yaklaşık 20km güneydoğusunda bulunan Yakıtlı köyünün kuzeyinde, yaklaşık 122m2’lik alan içerisinde yer alan Seyit Hasan zaviyesinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafında yaptırıldığı bilinmemektedir.

Dikdörtgen planlı avlunun güneyinde, ‘L’ plan şemasında düzenlenen cami, iki mekândan oluşmaktadır. Kuzey bölümünde ibadet mekânı olarak düzenlenen harim, batı bölümünde ise dini eğitim, zikir ve ibadetlerin yapıldığı mekân yer almaktadır. Minaresi ve minberi olmayan cami ahşap kirişlerle desteklenmiş düz dam örtülüdür.

Harim mekânı, doğu – batı doğrultuda, enine dikdörtgen planlıdır. Harimin kıble duvarı ortasında dışa çıkıntılı mihrap nişi, mihrabın doğu ve batısında dikdörtgen formlu birer pencere açıklığı bulunmaktadır.

Harim mekânının batı duvarında ise iki pencere açıklığı bulunmaktadır. Harim mekânının kuzey cephesinde avluya açılan giriş kapısı ve iki adet pencere açıklığı yer almaktadır. Harim mekânının batısında yer alan mekân, kuzey – güney doğrultuda dikdörtgen planlıdır. Mekânın güney cephesinde mihrap nişi, batı cephesinde ise iki pencere açıklığı yer almaktadır. Avluya açılan mekân günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.

Kuzey ve batı bölümlerinde ibadet mekânlarının yer aldığı avlunun güneydoğu köşesinde tuvaletler, batı bölümü dış cephe duvarında abdest alma ihtiyacını karşılamak için çeşme ve oturaklar yer almaktadır. Yapım malzemesi olarak moloz taş kullanılan yapının, sonraki dönemlerde farklı malzemeler kullanılarak onarımlar geçirdiği anlaşılmaktadır.