SAİNT PİERRE (KOMK) MANASTIRI

X: 41,451530 Y: 38,417263 Z: 1.648,30

Manastır, Batman ili, Sason ilçesinin 12km kuzeydoğusunda, Meşeli köyüne bağlı Turnalı mezrasında bulunmaktadır. Turnalı mezrasının 1km güneydoğusunda yöreye hâkim yüksek bir tepe üzerine konumlandırılmıştır. Havari Petrus Ermeni Manastırı veya Komk Manastırı olarak da bilinen Saint Pierre Manastırı, yörede yaşayan halk tarafından, Matnevank (Matin Arak, ealvank, Ckut’vank),Karmik, Komk, Gomik (Gomk) gibi farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Kitabesi bulunmayan manastırın yapım tarihi bilinmemektedir. Ancak, yapıda kullanan malzeme ve mimari özelliklerinden M.S. 5-6.yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir.

Günümüze büyük bir bölümü yıkılmış vaziyette ulaşan manastır kuzey-güney doğrultuda 40.80m x 33.00m ölçülerinde kareye yakın dikdörtgen bir alan üzerinde inşa edilmiştir. Yüksek duvarlarla çevrilmiş manastır; kilise, narteks, martyrion (mezar odası) ve atriumun üç cephesine yerleştirilen yapılardan oluşmaktadır. Narteks ve martyrionun olduğu kısım kubbeyle; kilise ise tonozla örtülmüştür. Doğu bölümünde yer alan apsis, naostan yüksek tutulmuştur. Apsisin kuzeyinde pastoforion hücresi, apsinin ön kısmındaki zeminde ise kripta (mahzen mezar) bulunmaktadır. Kilisenin dikdörtgen planlı narteks bölümü taş lentolu dikdörtgen formlu bir girişe sahiptir. Üst örtüsü kubbeli olup yanları beşik tonozludur. Kubbeyi birbirine kemerlerle bağlanmış dört sütün taşımaktadır. Kilisenin güneyindeki atriumu üç yönden çevreleyen mekânlar yer almaktadır. Yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılan manastırda büyük oranda doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.