ARZİVİNG KİLİSESİ

X: 41,606394 Y: 38,487054 Z: 1.634,84

Kilise, Batman ili Sason ilçesine bağlı Çakıpınar (Tonisor) köyünün Dikmetaş (Arziving) mezrasının 600m batısında bulunan vadide yer almaktadır. Çakıpınar köyü, Sason ilçesinin 23km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Küçük bir tepelik alanda, kayalık bir zemin üzerine oturtulan kilise, doğu-batı doğrultuda 6.01m x 4.40m ölçüsünde, dikdörtgen planlı ve tek nefli olarak düzenlenmiştir. Kilisenin giriş bölümü, günümüzde yıkık vaziyette bulunan batı cephesinde yer almaktadır. Üzeri beşik tonoz ile örtülü kilisenin üst örtüsü ve cephe duvarları sağlam durumdadır. Doğu-batı doğrultuda dikdörtgen planlı ibadet alanının güney duvarında bir adet pencere açıklığı, doğu duvarında ise apsis yer almaktadır. Apsis içten yarım daire formunda dışa çıkıntılı şekilde yapılmıştır. Apsisin kuzey ve güney duvarlarında birbirine simetrik iki adet dikdörtgen formlu niş, apsisin doğu duvarında ise dikdörtgen formlu, mazgal pencere açıklığına yer verilmiştir. İbadet alanının kuzey ve güney duvarlarında kazıma tekniğiyle yapılmış çok sayıda haç motifi bulunmaktadır.

Yapı malzemesi olarak kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılan kilisenin tonoz bölümünde kırmızı tuğla kullanılmıştır. Doğal ve beşeri tahribata maruz kalan kilisenin etrafında çok sayıda yassı taşlardan yapılmış ve şahideleri olmayan mezarlar tespit edilmiştir. Mezar taşlarında herhangi bir yazı ve süslemeye rastlanılmamıştır.