AŞAĞI ALIÇLI KÖYÜ KİLİSE

X: 41,522622 Y: 38,208433 Z: 675,69

Kilise, Batman ili Kozluk ilçesinin Aşağı Alıçlı köyünün sınırları içerinde yer almaktadır. Aşağı Alıçlı köyü, Kozluk merkezin kuş uçumu 5.10km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Dış cephe izlenimi ile geleneksel Kozluk konut dokusunu birebir yansıtmaktadır. İki katlı ev kuruluşu gösteren yapının, önceden var olan bir kilisenin üzerine inşa edildiği tespit edilmiştir. Mevcut kaynaklar taranmış kilise ile ilgili herhangi bir tanımlamaya rastlanmamıştır. Bu sebeple arazi çalışması sırasında elde edilen veriler ışığında yapının vaziyet planı okunmuştur. Yapı, dışarıdan bakıldığında iki katlı geleneksel bir konut özelliği göstermektedir. İki katlı olan yapının alt katı ahır ve malzeme deposu olarak, üst katı ise ev olarak tasarlandığı görülmüştür.

Düzgün kesme taş ile kaplanmış duvar örgüsü üzerinde haçvari tasvirleri yoğun bir biçimde tasvir edilmiştir. Ermeni mimarisini yansıtan bu ikonografik bezeme bize bu yapının Geç Dönem (1890-1900) Ermeni mimarisine ait olduğunu düşündürmüştür. Benzer bir biçimde duvar örgüsü ve haçvari tasvirlerine Bitlis, Bapşin Kilisesi’nde rastlanmıştır. Zemin kat iç mekânı üzerinde rastlayabildiğimiz bir diğer mimari ayrıntı ise duvar altlarında açılan kemer kuruluşlarıdır. Bugün oldukça harap edilmiş bu kilisenin, evin alt katında oluşturulmuş bir şapel olabileceği ve böylelikle daha küçük bir ibadet mekânı yaratılmak istenmiş olunabileceği tarafımızdan sorgulanmıştır. Fakat ikinci kat üzerinde rastladığımız tonoz geçişlerinin mevcut hatları bu yapının ilk haliyle daha büyük bir kilise olduğunu fakat sonradan bir bölümünün yıkılarak üzerine ev inşa edildiğini düşündürmüştür. Kaldı ki güneybatı yönündeki dış cephe duvarının, güney yönüne doğru bir duvar uzantısının kesilmeden devam etmesi ve kuzey yönü ikinci kat üzerindeki tonoz geçişleri bu kilisenin daha geniş bir alanı kapladığı ve ilk inşasında iki katlı bir yapı olduğunu düşündürmüştür.