BEKSE KİLİSESİ

X: 41,360124 Y: 38,362985 Z: 1014

Beksi Kilisesi, Batman ili, Sason ilçesi sınırları içinde yer alan Dere köyünün Şahinli mezrasında bulunmaktadır. Şahinli Mezrası, Sason ilçesinin 6km kuzeybatısında yer almaktadır.

Kilise günümüzde kullanılan bir evin altında kalmaktadır ve doğu-batı doğrultuda tek nefli olup naos ve apsisten oluşmaktadır. Kilise giriş güney duvarında yer alan tahrip olmuş narteksten sağlanmaktadır. Narteksin güney ve kuzey duvarında kazıma tekniği ile yapılmış haç motifleri mevcuttur. Narteksten naosa geçilmektedir. Naos, dikdörtgen planlıdır ve kuzey duvarında 4 adet, güney duvarında ise 1 adet yuvarlak kemerli niş yer almaktadır. Nişler büyük oranda tahrip olmuştur. Ayrıca naosun batı duvarında dikdörtgen formlu bir adet mazgal pencere mevcuttur. Naosun doğusunda yarım yuvarlak şeklinde yapılmış bir apsis bulunmaktadır. Apsis naostan yükseklikte tutulmuş ve apsise geçiş, sivri kemerli giriş açıklığından yapılmaktadır. Kilisenin üst örtüsü içten tonozludur. Dıştan ise üzerinde ev olduğundan bilinmemektedir. Beksi kilisesi düzenli ve düzensiz taşlardan cas harcı kullanılarak inşa edilmiştir. Yapıya ait motifli taşlar üst katın yapımında devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Ayrıca kilisenin dış cephelerinde haç motifi ve tahrip olmuş motifler yer almaktadır.