CIRTİNİK KİLİSESİ

X:41,417596 Y:38,419896 Z:1.634,11

Kilise, Batman ili Sason ilçesine bağlı Dağçatı köyünün 200m kuzeydoğusunda yöreye hakim bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Dağçatı köyü, Batman il merkezinin 84km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin ise 20km kuzeyinde yer almaktadır.

Narteksi belli olmayan kilise doğu-batı doğrultusunda tek nefli olarak inşa edilmiştir. Naos alanı dikdörtgen plan özelliği göstermektedir. Kilisenin kuzey ve güney duvarlarında bir birine simetrik olarak yapılmış yuvarlak kemerli dört adet kör niş yer almaktadır. Bu nişler yarısına kadar toprakla dolmuştur.

Kilisenin doğusunda bulunan apsis yarım yuvarlak planlıdır. Apsisin doğu duvarında bir adet pencere açıklığı, kuzey ve güney duvarında birer adet niş yer almaktadır.

Kilise içten beşik tonozlu, dıştan düz dam şeklinde yapılmıştır. Kilisenin tavanında akustik amaçlı ve üst örtünün ağırlığını hafifleten künkler kullanılmıştır. Kilisenin yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Kilisede genel olarak tahribat söz konusudur.