DANALI KÖYÜ 2 NOLU KİLİSE

X: 41,257637 Y: 37,879880 Z: 739,739

2 nolu kilise, Batman ili Beşiri ilçesi sınırları içerisinde kalan Danalı köyünde yer almaktadır. Danalı köyü, Batman il merkezinin 13km doğusunda, Beşiri ilçe merkezinin 19km güneybatısında bulunmaktadır.

Günümüze temel seviyesinde ulaşan, plan ve mimari özellikleri net olarak anlaşılamayan yapının, kilise olduğu düşünülmektedir. Kalan duvar izlerinden yapının, dikdörtgen planlı atriumun kuzey ve doğu bölümlerinde yer alan mekânlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Ana girişi batı bölümünde yer alan atriumun, kuzey bölümünde üç mekân, doğu bölümünde ise dört mekân bulunmaktadır. Günümüzde kullanılmayan kilise doğal ve beşeri tahribata maruz kalmıştır.