DERİKİ KİLİSESİ

X: 41,409751 Y: 37,705928 Z: 565,38

Küçük ölçekli basit bir plana sahip olan kilise, Hasankeyf Kalesi’nin güneydoğusundaki vadiden Karaköy’e ulaşan yolun yaklaşık 1km uzağında yer alan ikinci vadinin yamacına kurulmuştur.

Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM başkanlığında, 2005 dönemi Hasankeyf Arkeolojik Kazı Çalışmaları ile plan ve mimari özellikleri ortaya çıkarılmıştır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan ve ana mekânı bir nartheks ile tek neften oluşan, yarım daire planlı, tek apsisli, basit bir plan özelliğine sahiptir. Kilisenin apsisi yarım kubbelidir. Yapı girişinin sağ tarafında birbiri ile bağlantılı iki mekân bulunmaktadır. Beşik tonozla örtülü yapının üst örtüsü ile duvarlarının üst kısımları tamamen yıkılmıştır. Daha sonraki dönemlerde yapının güneyine iki küçük bölüm eklendiği gözlenmiştir.

Mimaride malzeme olarak duvar köşeleri ile kapı ve pencere açıklıklarında kesme kireç taşı, diğer duvar örgüsünde cas harcıyla tutturulmuş moloz taş kullanılmıştır. Kilisenin zeminine taş döşenmiş, tonoz örtü dıştan kiremitle kaplanmıştır.