HANLI KÖYÜ KİLİSE

X: 41.529018 Y: 37.823278 Z:523

Kilise, Batman ili Beşiri ilçesine bağlı Hanlı köyünde bulunmaktadır. Hanlı köyü Batman il merkezinin kuş uçuşu 37km, Beşiri ilçe merkezinin de 23.31km güneydoğusunda yer almaktadır.

Günümüzde büyük oranda tahrip olan kilisenin kuzeyinde, güneyinde ve batısında kiliseye bitişik yapılar inşa edilmiş olduğundan sınırları tam tespit edilememiştir. Kalıntılardan yola çıkarak kilisenin narteks, naos ve apsis bölümleri tespit edilmiştir. Naos alanının üst örtüsü tamamen yıkılmış fakat naosun kuzeydoğu, güneydoğu ve güneybatı köşelerinde bulunan pandantiflerden yola çıkılarak bu alanın içten kubbeli olduğu düşünülmektedir. Doğuda bulunan apsise sivri kemerli bir açıklıkla geçilir. Apsis bölümü 4.20x4.20m ölçülerinde kare planlı ve naos alanından 0.90m yüksekte yapılmıştır. Dışa çıkıntı yapmayan apsis yarım daire şeklindedir. Apsisin güney ve kuzey duvarında küçük nişler bulunmaktadır.

Yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı ile kullanılmıştır. Yapıda bulunan kerpiç malzemenin ise sonradan yapılan onarımlarla eklendiği düşünülmektedir.