HASANKEYF GÜNEY VADİ TEK NEFLİ KAYA KİLİSE

X: 41,412270 Y: 37,709980 Z: 547

Kilise, Batman ili, Hasankeyf ilçe merkezinde, Hasankeyf Kalesi’nin yaklaşık 200m güneyinde bulunan kanyon vadide yer almaktadır.

Kilise, vadinin doğu yamacında yer alan 5.00x5.50m ölçülerinde ana kayaya oyulmuş, kuzey – güney doğrultuda kareye yakın dikdörtgen planlı ve tek nefli olarak düzenlenmiştir. Ana kayada oluşan aşınma ve kırılmalar nedeniyle üst örtüsü tamamen çöken kilisenin kuzey ve batı cephe duvarları sonraki dönemlerde moloz taşlarla örülerek kapatılmıştır.