İNCİRLİ KÖYÜ KAYA KİLİSESİ

X: 41,573574 Y: 37,722863 Z: 549

İncirli köyü, Hasankeyf ilçesinin 13.30km doğusunda, Üçyol (Dıfle) köyünün ise 9.20km kuzeydoğusunda yer almaktadır. İncirli köyünün 0.54km güneydoğusunda bitirilememiş bir kilise olarak bulunmaktadır.

Yarım kaldığı için plan ve mimari özellikleri tam olarak anlaşılamayan kilise yapısı, ortalama 21.00x10.0m’lik bir alana yayılmıştır. Kilise alanı olarak belirlenmiş alanın doğusunda işlemesi bitirilememiş bir kaya üzerinde haç tasviri vardır. Bu haç tasvirli bloğun 5.50m kuzeybatısında yine doğuya bakan yarım kalmış ya da yarısı tahrip edilmiş bir apsis zemini yer alır. Alanda üst yapıyı destekleyici herhangi bir malzeme veya mimari öğeyle karşılaşılmadığı için yarım bırakıldığı veya açık hava kilisesi olarak düzenlendiği düşünülmektedir.