KİSTAĞ KİLİSESİ

X:41,396066 Y:38,445554 Z:1.337,28

Kistağ kilisesi, Batman ili Sason ilçesinin Dörtbölük (Cemelan) köyüne bağlı Yağlıca (Kistağ) mezrasında bulunmaktadır. Dörtbölük köyü, Batman il merkezinin 95km kuzeydoğusunda, Sason ilçe merkezinin ise 30km kuzeyinde yer almaktadır.

Kilise kuzey-güney yönünde 4.70m, doğu-batı yönünde 9.60m ölçülerinde dikdörtgen bir alana oturtulmuştur. Tek nefli olan kilisenin girişi batıda bulunmaktadır. Zeminden yüksekte yer alan giriş kapısı, yuvarlak kemerli, dikdörtgen formludur. Beşik tonozlu olan kilise günümüzde samanlık olarak kullanıldığından incelenememiştir. Tahribata maruz kalan kilisenin yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Günümüzde üzeri modern işçilikte yapılmış çatı ile kapatılmış kilisenin doğusunda ve güneyinde kiliseye bitişik şekilde yapılmış, ahır olarak kullanılan mekânlar yer almaktadır.