KURE KİLİSESİ 1

X: 41,415874 Y: 37,716866 Z: 470,51 m

Kilise, Batman il merkezine bağlı Kesmeköprü köyü sınırları içerisinde yer almaktadır ve yörede kure kilisesi olarak bilinmektedir. Kilise, Hasankeyf Köprüsünün 0.50 km kuzeydoğusunda, Dicle Nehrinin kuzeyinde yer alan kayalıklarda bulunmaktadır. Kesmeköprü köyü, Batman il merkezinin 32km güneydoğusunda yer almaktadır. Kayaya oyularak yapılmış kilisede çok fazla tahribat vardır.

Kilise, 19.00x15.00 m ölçülerindedir. Kilisenin içinde kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu duvarlarında kazıma yoluyla yapılmış haç motifleri mevcuttur. Bu haç motiflerinin bazıları eriyen bir kayaç olmasından dolayı silinmiştir. Kilise, oldukça yüksek yapılmış olup, içten kuzey-güney doğrultulu temsili bir tonozlu üst yapıya sahiptir. Kilisenin girişi batıda yer almaktadır. Giriş bölümünün kilise içinde kalan bölümünün üst kısmı kemerli olarak yapılmıştır. Giriş bölümünün hemen doğusunda bema bölümü yer almaktadır. Bemanın girişi tıpkı kilisenin batısında yer alan girişteki gibi temsili bir kemere sahiptir. Yuvarlak plan özelliği gösteren bema bölümü apsise sahiptir. Bema içerisinde toplam beş adet niş bulunmaktadır. Bemanın kuzeyinde iki mekân yer almaktadır. Bemanın hemen kuzeyinde yer alan ve kilisenin doğusunda yer alan 1 nolu mekân, kilisenin kuzeyinde yer alan mekân ise 2 nolu mekân olarak adlandırılmıştır. 1 nolu mekânın içinde iki adet niş yer almaktadır. 2 nolu mekânın içinde ise üç adet niş, iki adet de aydınlatma nişi mevcuttur.

Kilisenin güneyinde yer alan kayalık alanın doğusuna (1 nolu mezar), kilisenin batısındaki girişin dış kısmındaki doğu duvara (2 nolu mezar) ve girişin hemen doğusundaki nefin zeminine (3 nolu mezar) üç adet mezar yapılmıştır.