MERETO KİLİSESİ

X:41,542986 Y:38,382496 Z:2.967,69

Mereto Kilisesi, Batman ili Sason ilçesine bağlı Örenağıl (Versenge) köyünün Kayadibi (Purşeng) mezrasının 5km güneydoğusunda bulunan deniz seviyesinden 2967m yükseklikteki Mereto Dağının zirvesinde yer almaktadır. Örenağıl köyü, Batman il merkezinin 87km, Sason ilçe merkezinin 21km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Kilise, doğu-batı yönünde 6.65m, kuzey-güney yönünde 9.40m ölçülerinde dikdörtgen bir alana oturtulmuştur. Narteks bölümü ve naos alanından oluşan kilisenin narteksi (giriş) güneybatı köşesinde bulunmaktadır.

Narteks bölümü dikdörtgen planlıdır. Bu bölümün üst örtüsü tamamen yıkılmıştır. Narteks bölümünün kuzeydoğusunda bulunan açıklıktan naos alanına geçilmektedir. Doğu-batı doğrultulu uzanan naos alanı kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Naos alanının kuzey duvarında kare planlı niş bulunmaktadır. Naos alanının doğusunda birbirinden paye ile ayrılmış iki bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler yuvarlak kemerli olup muhtemelen apsis olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Üst örtüsü kısmen yıkılmış olan kilisenin kalıntıdan anlaşıldığı kadarıyla beşik tonozlu olarak inşa edilmiştir.Kilisenin etrafında kesme taşların üzerinde kazıma tekniğiyle yapılmış haç motiflerine rastlanılmıştır. Tahribata maruz kalan kilisenin yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır.