OYMATAŞ KÖYÜ KAYA KİLİSESİ

X: 41,023165 Y: 37,798587 Z: 525.24 m

Kaya kilise, Batman il merkezi sınırları içerisinde kalan Oymataş köyünün yaklaşık 350m doğunda bulunmaktadır. Oymataş köyü ise Batman il merkezin kuş uçuşu 14km güneybatısında yer almaktadır.

Tek nefli olan kaya kilise zeminden 3.00 m yüksekte yer alan kayalık alanda bulunmaktadır. Kayaya düzensiz bir şekilde oyulmuş altı adet basamak vardır. Bu basamaklar kuzey-güney doğrultulu olup, kilisenin girişine bağlanmaktadır. Girişin kuzeyinde doğu-batı doğrultulu, üst yapısı tonozlu bir şekilde kayaya oyulmuş bir nefi vardır. Tonoza kadar olan bölüm üç fascialı arşitrav şeklindedir. Nefin doğusunda yer alan bemaya ulaşmak için temsili iki adet basamak yapılmıştır. Basamakların kuzey ve güneyinde işçiliği oldukça özenli olan payeler ve bu payelerin üst kısmında fascia ve abaküs yer almaktadır. Bemanın doğusunda İsa’yı temsil eden apsis ve üst örtüsü yarım kubbeli alan mevcuttur. Bemanın hemen kuzeyinde olasılıkla liturjik eşyaların konulduğu küçük bir niş yer almaktadır. Kuzeyde yer alan bölüm mezarlık alanıdır. Kuzey duvarın doğusunda yer alan niş ise ya çocuk mezarı ya rölik konulan bir alan ya da liturjik eşyaların konulduğu bir yerdir. Batı duvarda ve güney duvarda yer alan nişler ise olasılıkla kilise eşyaları ile kandil veya güzel koku vermesi amaçlı yağların konulduğu yerler olmalıdır. Batı duvarda yer alan nişin zeminden yüksekliği 0.85 m, genişliği 2.00 m ve derinliği de 0.26 m’dir.