ŞABIK KİLİSESİ

X: 41,407252 Y: 37,707917 Z: 581,48

Hasankeyf’in güneyindeki kayalık tepenin batı ucunda, Şabık Mahallesi’nde yer alan, kayaya oyularak yapılmış Şabık Kilisesi’nin IV-V. yüzyıllara ait olduğu tahmin edilmektedir. İslâm hâkimiyeti döneminde de Hıristiyanlarca kullanılmaya devam edilmiş olmalıdır.

İki bölümden oluşan kilise, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen plandadır. Ana mekânı, 3.75m x 3.90m ölçülerinde kare planlıdır. Batı yönünde bulunan yuvarlak kemerli girişi büyük oranda tahrip olmuştur. Apsisle birlikte birbiriyle paralel üç nişi bulunmaktadır. Apsis nişi, 2.65m x 3.45m ölçülerinde olup 0.87m derinliğe sahiptir. Ana mekânın kuzeyinde, 2.20m x 2.90m ölçülerinde ikinci mekân yer alır. Apsis nişinde, kayaya kazınmış büyük bir haç işareti dışında herhangi bir mimari süslemeye rastlanmamıştır.