SURP KEVORK KİLİSESİ

X: 41,557653 Y: 38,446172 Z: 1468

Kilise, Batman ili Sason ilçesi sınırları içerinde bulunan Sarıyayla köyünün, Elagöz (Rışnik) mezrasında yer almaktadır. Elagöz mezrası Sason ilçesinin kuş uçuşu 17km kuzeydoğusunda yer yer almaktadır. Kilise ise Elagöz mezrasının 0.3km kuzeyinde bulunmaktadır.

Yöre halkı tarafından “Surp Keverk Kilisesi” olarak adlandırılan kilisenin tarihi ile ilgili herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Kilise, doğu-batı yönünde 8.50m, kuzey-güney yönünde 4.50m ölçülerinde düzgün olmayan bir alana oturtulmuştur. Kilise tek nefli ve dikdörtgen planlıdır. Apsis kısmı büyük oranda tahrip olmuştur ve yarım yuvarlak formludur. Kilisenin narteksi güneyde bulunmaktadır ve tahribata maruz kalmıştır. Kilisenin üst örtüsü günümüzde tamamen yıkık durumdadır.

Yapım malzemesi olarak blok taş, moloz taş, tuğla ve cas harcı kullanılmıştır. Kilise günümüzde harabe durumda olup, genel olarak tahribat söz konusudur. Kilisenin yaklaşık 50m doğusunda bulunan kayalık alanda, kaya kütleleri üzerinde kazıma tekniğiyle yapılmış haç motifleri yer almaktadır.