TOPLUCA MEZRASI KİLİSE

X: 41,385799 Y: 38,385297 Z: 1357

Kilise, Batman ili Sason ilçesi sınırları içerisinde bulunan Gürgenli köyünün Topluca Mezrasında yer almaktadır. Topluca mezrası Sason ilçesinin kuş uçuşu 6.5km kuzeybatısında bulunmaktadır. Kilise ise Topluca mezrasının merkezinde bulunmaktadır.

Yöre halkı tarafından “Dera mıtenk” olarak adlandırılan kilisenin tarihi ile ilgili herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Kilise, doğu – batı yönünde 9.80m, kuzey – güney yöünde4.80m ölçülerinde dikdörtgen bir alana oturtulmuştur. Kilise tek nefli ve dikdörtgen planlıdır. Kilisenin narteksi güneyde olup dikdörtgen formludur. Kilisenin doğusunda apsis bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm kilisenin naos alanından yüksek tutulmuştur. Bemanın doğusunda dışa çıkıntı yapmamış apsis yer almaktadır. Apsisin kuzey ve güneyinde 2 adet niş bulunmaktadır. Apsisin üst kısmında yuvarlak kemerli pencere açıklığı bulunmaktadır. Naos’un kuzey duvarında yuvarlak kemerli bir niş bulunmaktadır. Naos’un batı ve güney duvarında 2 adet mazgal pencere açıklığı bulunmaktadır.

Ayrıca kilisenin doğu cephesinde kazıma tekniği ile yapılmış haç motifleri bulunmaktadır. Üst örtüsü içten tonozlu dıştan toprakla düz damlı olarak yapılan kilisenin içi ise “cas” harcı ile sıvanmıştır. Kilisenin yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır. Kilise günümüzde iyi korunmuş olup ahır olarak kullanılmaktadır. Kilisede genel olarak kısmi tahribat söz konusudur.