TÜRBE MEVKİİ KİLİSE

X: 41,355656 Y: 37,934490 Z: 589.65 m

Batman ili, Beşiri ilçesinin 12km kuzeydoğusunda, Garzan Çayı’nın 0.40km doğusundaki Türbe Mevkii’nde yer alan kilise yapısına ait kalıntılar, Ortaçağ kalesinin 0.33km batısındaki vadi içerisinde bulunmaktadır.

Üst örtüsü ve cephe duvarlarının tamamına yakını yıkılan yapının temel seviyesinde kalan duvar izlerinden, tek nefli bir kilise olduğu anlaşılmaktadır. Narteksi batı bölümünde yer alan kilisenin, moloz yığınları arasında kalan apsis ve bema bölümleri tespit edilebilmiştir. Yapının çevresinde ve içinde çok sayıda kaçak kazı çukuru gözlenmektedir.