YOLVEREN KÖYÜ KAYA KİLİSESİ

X: 41,278768 Y: 37,801410 Z: 832,14

Kaya kilisesi Batman il merkezi sınırları içerisnde kalan Yolveren köyü merkezinde yer almaktadır. Yolveren köyü Batman merkezin kuş uçumu 16.50km güneydoğusunda bulunmaktadır.

Ana kayaya oyularak yapılan kilise, narteks, naos, bema ve pastaforium (kiliselerde apsisin kuzey ve güney yanlarında bulunan ve kutsal eşyalar bulunan küçük odalar) bölümlerinden oluşmaktadır. Batı cephesi sonraki dönemlerde moloz taş duvarla kapatılan kilisenin, batı yönünde dikdörtgen formlu, taş lentolu giriş açıklığı mevcuttur. Kuzey-güney doğrultuda uzanan naos bölümü dikdörtgen plan özelliği göstermektedir. Apsis nişi bulunmayan ana ibadet mekânının doğusunda köşeleri ovalleştirilmiş bema, bemanın kuzeyinde ise pastoforium hücresi olduğu düşünülen bölüm bulunmaktadır. Naosun kuzey ve güneyinde naostan yuvarlak kemerlerle ayrılan iki mekân yer alır. Güneyde yer alan mekân kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Kuzey mekânı ise dikdörtgen planlıdır. Kuzey mekânını naostan ayıran kemer açıklığı büyük oranda tahrip olmuştur. Kilisenin genelinde doğal ve beşeri tahribat söz konusudur.