KOZLUK YENİ MAHALLE HAMAMI

X: 41,486286 Y: 38,190000 Z: 833,58

Yöre halkı tarafından ‘Kubıko’ olarak bilinen hamam yapsıı, Batman ili Kozluk ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkiinde, Eski Hastane Sokağı’nda yer almaktadır.

Doğu-batı doğrultulu olan yapı, dikdörtgen bir plana sahiptir. Hamam 6.00X14.00m ölçülerinde ve zeminden korunan yüksekliği 3.00m’dir. Hamamı çevreleyen duvarların kalınlığı ise 1.10m’dir. Hamam yapıları, sıcaklıklarının etrafındaki mekânların biçimlenişine göre adlandırılır.

Hamama giriş, yapının güneyinde yer alan kemerli bir giriş açıklığı ile sağlanmaktadır. Hamam olasılıkla üç bölümden oluşmaktadır: soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık. Doğuda bulunan sıcaklık bölümünün üzeri kubbeyle örtülü olup kubbeye geçişler pandantiflere sağlanmıştır. Kubbenin tepe noktasında aydınlık feneri yer almaktadır. Güney duvarında 2 adet niş bulunmakta olup bu nişlerde künkler aracılığıyla gelen su akmaktadır. Hamamın içinde suyun dağıtılması duvarların içine yerleştirilmiş künklerle sağlanmaktadır. Kuzey ve doğu duvarında bulunan nişlerin, kandil ya da fener koymak için yapıldığı bilinmektedir.

Hamamın orta ekseninde bulunan ılıklık bölümü, beşik tonozla örtülü olup, yapıya giriş buradan sağlanmaktadır. Ilıklık, sıcaklığa geçiş sağlayan hamamın ana bölümlerinden biridir. Bu bölümden doğu ve batıdaki bölümlere eyvanlarla geçiş sağlanmaktadır. Kuzeyde yer alan eyvanda, sivri kemerli iki niş yer almaktadır.

Batı bölümde yer alan soyunmalık bölümü, büyük oranda tahrip olmuştur. Bu bölümün sadece temel kalıntıları günümüze gelebilmiştir.

Yapıda moloz taş ağırlıklı olarak kullanılmış olup, yörede sıkça görülen cas harcıyla da sıvanmıştır.