DERELİ KÖYÜ HACININ KÖŞKÜ

X: 41,657118 Y: 37,658345 Z: 924,67

Köşk, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Dereli (Ezdara) köyünün kuzeyinde yer almaktadır. Dereli köyü, Batman merkezin kuş uçumu 54km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 26km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.

Yüksek tepelik bir alanda, kayalık ve eğimli bir zeminde, kaya konut üzerinde (Resim 1) (Resim 2) teraslandırılarak oturtulan yapı, iç avlu etrafında “U” plan şemasında, üç katlı olarak düzenlenmiştir. Konut yöre halkı tarafından (Qesra Heci) olarak bilinmektedir (Resim 3). (Resim 4).Yapının zemin kat mekânları tonozlu, ikinci ve üçüncü kat mekânları ise ahşap kirişlerle desteklenmiş, toprak düz damla örtülüdür. Katlar arasındaki bağlantı avludan düz dama kadar devam eden taş basamaklı merdivenlerle sağlanmıştır.

İç avlunun doğu, batı ve kuzey cephelerine “U” planda yerleştirilen yapının zemin katında; günlük yaşam alanı olarak kullanılan mekânların yanında ahır, ambar, depo ve diğer hizmet birimi olarak kullanılan mekânlar, üst katlarda ise asıl yaşam alanı olarak kullanılan mekânlar yer almaktadır (Resim 5).