GEÇİT KÖYÜ HASAN OĞUZ EVİ

X: 41,256164 Y: 37,637563 Z: 1.038,58

Konut, Batman ili, Gercüş ilçesine bağlı Geçit (Hamediye) köyünde bulunmaktadır. Geçit köyü, Batman il merkezinin kuş uçuşu 30km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 13.75km kuzeybatısında yer almaktadır.

Doğu-batı yönünde uzanan konut ana kayaya oturtulmuş 2 katlı ve kademeli bir şekilde inşa edilmiştir. Zemin kat, hem ahır hem de yaşam alanı olarak kullanılmakla birlikte eyvanlı bir girişe sahiptir (Resim 1). Eyvanın batısında yerden yüksek tutulmuş yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu girişi olan ahır bulunmaktadır. Eyvanın doğusunda bulunan yaşam alanının girişi kuzeye bakmakta ve bu giriş taş lentolu dikdörtgen formludur. Yaşam alanı dikdörtgen planlı bir hol ve dikdörtgen planlı bir odadan oluşmaktadır. Holün doğusunda bulunan odanın doğu duvarında taş lentolu dikdörtgen formlu 2 adet pencere açıklığı bulunmaktadır. Batı duvarında ise 2 adet pencere açıklığı ve bu pencerelerin arasına kaş kemerli nişler yerleştirilmiştir. Konutun içi toprakla sıvanmıştır. İkinci kata zemin katın doğusunda bulunan merdivenle çıkılmaktadır (Resim 2). İkinci kat doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı tek mekândan oluşmaktadır. Fakat daha sonra günümüze uygun bir işçilikle örülen duvarla dikdörtgen planlı bir bölüm daha elde edilmiştir. İçi cas ile sıvanmış olan konutun, doğu cephesinde kabartma şeklinde yapılmış damla motifi bulunmaktadır (Resim 3). (Resim 4) Beşik tonozlu olan konutun üstü toprak ile düz dam şeklinde yapılmıştır. Konutun yapımında düzgün kesme taş ve cas harcı kullanılmıştır.