GERCÜŞ MERKEZ KÖŞK (KASR)

X:41,384567 Y:37,563288 Z:1,036,96

Köşk, Batman ili, Gercüş ilçe merkezinin güneyinde bulunan dağın kuzey yamacında bulunmaktadır. Gercüş ilçesi, Batman il merkezinin 60km güneydoğusunda yer almaktadır.

Doğu-batı doğrultulu uzanan köşk kademeli ve 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Taş lentolu, dikdörtgen formlu yerden yüksek tutulmuş olan zemin katın girişi kuzeye bakmaktadır. Basık tonozlu olan zemin kat 2 mekândan oluşmaktadır. Bu mekânlar 2 adet yuvarlak kemerli giriş açıklığı ile birbirine bağlanmıştır. Girişin batısında yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır. Batı duvarında da 1 adet dikdörtgen formlu pencere açıklığı bulunmaktadır.

2. kata, girişin batısında bulunan merdiven ile çıkılmaktadır. Terası olan bu katın girişi batıya bakmakta ve taş lentolu dikdörtgen formlu bir özelliğe sahiptir. Beşik tonozlu olan 2. kat dikdörtgen formlu tek mekândan oluşmaktadır. 2. katın üst örtüsü ve duvarları büyük ölçüde yıkılmıştır. Mekânın güney duvarında 2 adet dikdörtgen formlu niş ve bu nişlerin arasında ise ocak nişine yer verilmiştir. Kuzey duvarında da 2 adet dikdörtgen formlu niş mevcut olup, bu nişlerin arasına taş lentolu, dikdörtgen formlu pencere açıklığına yer verilmiştir. Köşkün, içi cas harcı ile sıvanmış ve sıvaları büyük ölçüde dökülmüştür. Yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılan köşkün üzeri toprak ile düz dam şeklinde yapılmıştır. Kullanım görmeyen köşk tahribata maruz kalmıştır.