GEYİKLİ KÖYÜ SİRAÇ KANGÜL EVİ

X: 41,438683 Y: 38,218471 Z: 963,24

Konut, Batman ili Kozluk ilçesinin Geyikli (Mangiç) köyü sınırları içinde yer almaktadır. Geyikli köyü, Kozluk ilçesinin kuş uçumu 5.6km kuzeybatısında bulunmaktadır.

Üç katlı olan konut düzgün olmayan bir zemine oturtulmuştur. Alt kat ahır olarak kullanılıp avluludur. Ahırın güneyinde ahıra geçişi sağlayan iki giriş mevcuttur. Ahır Dört bölümden oluşur ve bu bölümler dikdörtgen planlıdır.

2.katın girişi batıya bakmaktadır. Bu giriş ahşap lentolu dikdörtgen formludur. Bu kat dört odadan oluşmaktadır ve bu odalar kuzey-güney yönlü dikdörtgen planlı olup günümüzde samanlık olarak kullanılmaktadır. Bu odaların güneyinde pencere açıklıklarına yer verilmiştir. En batıdaki oda da ise ocak nişi mevcuttur.

3.kat dikdörtgen planlı avluya sahiptir. Avluya doğuda bulunan ahşap lentolu dikdörtgen formlu kapı ile geçilir. Meskene giriş ise batıda bulunup dikdörtgen formludur. Ayrıca meskene kuzeybatıdan da dikdörtgen formlu bir kapıyla geçiş sağlanmaktadır. Bu mesken altı odalı olup odalara dikdörtgen formlu kapılarla geçilir. Odalarda pencere açıklıkları ve nişlere yer verilmiştir. Üst örtü hatıllı olup toprakla düz dam şeklinde yapılmıştır. Yapıda moloz taş, kesme taş ve cas harcı kullanılmıştır. Üçüncü katın bazı bölümleri günümüze uygun olarak onarılmıştır.