ULAŞ KÖYÜ MEHMET ŞERİF ŞİMŞEK EVİ

X: 41,541162 Y: 37,582306 Z:1.293,81

Konut, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Ulaş köyünde bulunmaktadır. Ulaş köyü, Batman il merkezinin 64km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 18km doğusunda yer almaktadır.

Gercüş’ün Ulaş köyünün kuzeyinde yer alan Mehmet Şerif Şimşek’e ait yapı günümüzde harabe halinde olup terk edilmiştir. İki katlı bir düzenleme gösteren yapının alt katı hayvanlar için barınma mekânı ve depo olarak üst katı ise yaşam alanı olarak kullanılmıştır. Güney yönden üç giriş açıklığının bulunduğu alt katın batıdaki açıklıkla girilen bölüm doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı ve tonoz örtülü bir planlamaya sahiptir. Güney yönde bulunan diğer iki girişin bulunduğu mekânlar üst katın giriş bölümü önünde yer alan platformu oluşturarak alt katta güneye doğru uzanan bir yapılanma göstermektedir.

Güneyde doğu-batı yönlü bir merdivenle çıkılan platformdan asıl yaşam alanına ulaşılmaktadır. Güney cephede yuvarlak kemerli bir giriş kapısının bulunduğu üst katın bu kapısı günümüzde kapatılarak giriş bunun iki yanında bulunan dikdörtgen formlu açıklıklarla sağlanmaktadır. Güney cephenin doğu kısmında kalan kapıyla ulaşılan doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı mekân, yuvarlak kemerli nişler ve doğu duvarda bulunan iki büyük pencere açıklığıyla hareketlendirilmiştir. Yine aynı şekilde dikdörtgen planlı olan bu mekânın dışarıdan güney yönde bir giriş ile girişin yanında dama çıkışı sağlayan bir merdiven yer almaktadır. Güney ve batı yönde ikişer pencere açıklığı ve yuvarlak kemerli nişlerle iç mekânın hareketlendirildiği görülmüştür. Yapının üstü ahşap kirişler üstüne toprak ile düz dam şeklinde yapılmıştır. Konutun yapımında kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılmıştır.