ULAŞ KÖYÜ MEHMET ŞİRİN ŞİMŞEK EVİ

X:41,540897 Y: 37,582723 Z:1.304,14

Konut, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Ulaş köyünde bulunmaktadır. Ulaş köyü, Batman il merkezinin 64km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin 18km doğusunda yer almaktadır.

İki katlı bir düzenlemeye sahip olan yapının alt katı ‘L’ planlı bir özelliğe sahip olup doğuda kalan kısım içerden aynı şekilde iki kademeli bir düzenlemeye sahiptir. Yapının alt katı birbirinden ayrı üç bölümden oluşmaktadır. En güneyde kalan mekân güney yönüne bakan bir eyvan şeklinde olup beşik tonozlu bir düzenlemeye sahiptir. İkinci mekâna üst kata çıkışı sağlayan kuzey-güney doğrultulu merdivene derin bir kemerle geçilmektedir. Kemer içerisinde yer alan dikdörtgen bir kapıyla geçişin sağlandığı tonoz örtülü mekân kuzey-güney yönünde dikdörtgen bir plana sahiptir. Yapının güney cephesinden bir kapıyla geçilen üçüncü mekân asıl yaşam alanı olarak düzenlenmiştir. Bu mekân doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ve tonoz örtülüdür.

Yapının üst katına kuzey-güney doğrultulu bir merdiven ile çıkılmaktadır. Doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı bir düzenlemeye sahip olan üst kat mekânının güney yönünde kapı açıklığı ile kare formlu bir pencere açıklığı bulunmaktadır. Konutun yapımında kesme taş, moloz taş, cas harcı ve yer yer de beton harç kullanılmıştır.