YAYLADÜZÜ KÖYÜ HASAN KOYUN EVİ

X: 41,135571 Y: 37,627146 Z: 976,798

Konut, Batman ili Gercüş ilçesi sınırları içerisinde kalan Yayladüzü köyünde yer almaktadır. Yayladüzü köyü, Batman merkezin kuş uçuşu 30km güneyinde, Gercüş ilçe merkezinin 23km kuzeybatısında bulunmaktadır.

Kayalık ve eğimli bir zeminde kademelendirilerek, iki katlı olarak düzenlenen yapı, “L” plan tipindedir. Yığma taş duvar üzerine yükselen yapı, ahşap kirişlerle desteklenmiş, toprak düz dam örtülüdür. Katlar arasındaki bağlantı yapının güney cephesinde yer alan ve ikinci kata kadar devam eden taş basamaklı merdivenlerle sağlanmaktadır (Resim 1). (Resim 2)

İki bölümden oluşan yapının, kuzey bölümü; doğu – batı doğrultuda dikdörtgen planlı ve iki katlı olarak düzenlenmiştir. Her iki katta tek mekânın yer aldığı yapıda, ahır olarak kullanılan zemin kat; dikdörtgen planlı ve beşik tonoz örtülüdür (Resim 3). (Resim 4)

İkinci kata giriş güney cephede yer alan yuvarlak kemerli dikdörtgen formlu kapı açıklığı ile sağlanmaktadır. Doğu – batı doğrultuda dikdörtgen planlı mekânın ahşap kirişli, toprak düz dam örtüsü günümüzde yıkılmış vaziyettedir (Resim 5).

Ana yapım malzemesi olarak düzgün kesme taş, moloz taş ve cas harcı kullanılan yapının dış cephesinde herhangi bir süsleme öğesine yer verilmezken iç cephe yuvarlak, basık ve dilimli kemerli nişlerle hareketlendirilmiştir. Kuzey duvarında bulunan yuvarlak kemerli nişin üzerinde geometrik motifler, kaş kemerli nişlerin alınlığında ise dendan motifleri ve kazıma tekniğiyle yapılmış yivli motifler yer almaktadır (Resim 6).