YOLAĞZI KÖYÜ HACI ABDURRAHMAN DURSUN EVİ

X: 41,352391 Y: 37,526141 Z: 1047

Konut, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı köyü merkezinde bulunmaktadır. Yolağzı köyü, Batman merkezin kuş uçumu 45km güneydoğusunda, Gercüş ilçe merkezinin ise 5.65km güneybatısında yer almaktadır.

Dikdörtgen planlı, revaklı avlunun kuzeyinde, doğu - batı doğrultuda ve iki katlı olarak düzenlenen yapı, beşik tonozlu, toprak düz dam örtülüdür (Resim 1). (Resim 2) Üst katla bağlantı revaklı bölümün batısında yer alan taş basamaklı merdivenlerle sağlanmaktadır.

Ana girişi güneyde bulunan avlunun, kuzeyinde iki kemerli revak bulunmaktadır. Doğu – batı doğrultulu, dikdörtgen planlı ve üstü beşik tonozlu revaktan; ahır, kiler veya depo olarak kullanıldığı düşünülen mekânlara geçiş sağlanır (Resim 3). Zemin katta; ikisi doğu – batı doğrultulu, biri ise kuzey güney doğrultulu, dikdörtgen planlı, tonozlu üç mekân yer almaktadır. Asıl yaşam alanı olarak kullanılan ikinci kat; terasın doğusuna yerleştirilmiş, birbiriyle bağlantılı, iki mekândan oluşur (Resim 4). Yapının güney bölümünde oturma, misafir ve yatak odası olarak kullanılan, dikdörtgen planlı ve beşik tonozlu ana mekân yer alır (Resim 5).

Düzgün kesme taş, moloz taş ve cas harcının kullanıldığı yapının güney dış cephe duvarında yer alan taş süslemeler dikkat çekicidir. Kemerli nişler içine oturtulmuş dikdörtgen pencerelerin etrafı dilimli kemer formunda yapılmıştır. Kemerlerin altında kabartma şeklinde rozet, kemer aralarına ise damla motifi bulunmaktadır. Cephenin en üstünde bitkisel motif şeridi bulunmaktadır.