MİRDESE VADİSİ'NİN BATISI 2 NOLU RESİMLİ KAYA SIĞINAĞI

X: 41,153596 Y:37,435108 Z: 520,04

Resimli kaya sığınağı, Batman ili, Hasankeyf ilçe sınırlarında kalan, Kumluca (Mirdese) köyünün 0.40km batısında, Dicle Nehri’nin güneyinde yer almaktadır. Kumluca köyü Batman il merkezinin 21km güneydoğusunda, Hasankeyf ilçe merkezinin 13.55km batısında bulunmaktadır.

Kaya sığınağı tabanı tektonik hareketler sonucu çökmüş olup, resimlerin tasvir edildiği bölüm kimyasal ayrışmaya uğramıştır. Resimler, karstik kabuk üzerine işlenmiştir. Karstik kabuğun zamanla soyulması resimlerin yok olması riskini arttırmıştır. Tasvir edilen figürler arasında yoğun olarak dağ keçisi figürleri ve bir adet daire motifi yer almaktadır.