BALPINAR HÖYÜK

X: 41,052987 Y: 37,865658 Z: 549,27

Balpınar Höyük, Batman il merkezine bağlı Balpınar (Gresira) beldesinin hemen güneyinde yer almaktadır.

Batman il merkezin 7km güneybatısındaki höyük, yaklaşık 150m çapında olup, denizden 539m, yüksekte yer alır. Höyük günümüzde beldenin mezarlık alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, alanda çok fazla ağaçlandırma yapılmasından dolayı da tahribatın oldukça yoğun olduğu görülmektedir.

Alanda, Geç Neolitik Çağ’dan, Ortaçağ’a kadar olan dönemleri simgeleyen seramiklere rastlanmıştır. Ayrıca mortar olarak adlandırılan büyük taş kaplar, söve taşları, pres taşı, az miktarda çakmaktaşı ve obsidyen parçaları tespit edilmiştir.