BEŞİRİ KÖPRÜSÜ HÖYÜĞÜ

X: 41,324119 Y: 37,956906 Z: 577,15

Höyük, Beşiri ilçesinin 7km kuzeydoğusundaki İkiköprü beldesinde bulunan İkiköprü Jandarma Komutanlığı’nın kuzeyinde yer almaktadır. Höyüğün yayılım alanının çapı 140m’dir; ancak höyüğün ortasından yol geçirildiği için yalnızca 60m’lik bir kısmı korunabilmiştir.

Höyük üzerinde ve çevresinde yapılan yüzey araştırması sonucunda seramik buluntular ve işlenmiş obsidyen aletler gözlenmiştir. Söz konusu buluntulardan yola çıkılarak en erken Kalkolitik Dönem’den başlayarak Ortaçağ’ın sonuna kadar höyüğün iskan gördüğünü söyleyebiliriz.