GRE HANİK 2

X: 41.056343 Y: 37.881904 Z: 533

Gre Hanik 2, Batman ilinin 6km batısında, Balpınar beldesi'nin 1.20km kuzeyinde, Yeniköy'ün 580m doğusunda, Gre Hanik 1'in 300m kadar kuzeyinde bulunmaktadır.

Düz bir yerleşme olan Gre Hanik 2 geniş bir tarla içinde yer almaktadır. Tarla içinde küçük bir alanda geç dönem bir mimari yapı göze çarpmaktadır. Söz konusu alanın olasılıkla bir Orta Çağ yerleşimi olması söz konusudur. Köylülerin beyanına göre bu bölgeden çok miktarda sikke ele geçmiştir. Nitekim bu alanda bir adet sikke tarafımızca saptanmıştır. Ayrıca tarla içinde tarımsal faaliyetler sırasında kemik parçaları da çıktığı köylüler tarafından belirtilmiştir.