GRE MARE

X:41,331289 Y:37,916901 Z:533

Höyük, Batman ili, Beşiri ilçesinin 3.5km kuzeydoğusunda Garzan Çayı’nın hemen güney kıyısında bulunmaktadır.

Günümüzde, höyük üstüne 1995 yılında yapılmış Beşiri Belediyesi’ne ait bina, su deposu ve aktif kum üretim şantiyesi bulunmaktadır. Höyük üzerinde ve çevresinde yoğun beşeri tahribat söz konusudur. Tahribatlar sonucu sınırları tam olarak belirlenemeyen höyüğün, yüzeyindeki buluntulardan hareketle ortalama 80m x 76 m’lik bir alana yayıldığı tahmin edilmektedir. Günümüze tahrip olmadan gelebilen kuzey yamacında, Kalkolitik Dönem, Tunç Çağı ve Orta Asur dönemlerine ait seramik parçaları gözlemlenmiştir.