GRE ŞAVO

X: 41,407724 Y: 37,879271 Z: 553

Gre Şavo, Batman ilinin Beşiri ilçesine bağlı Tepecik köyünün 500m doğusunda Garzan Çayı’nın hemen güneyinde burun yapan bir kayalık üzerinde bulunmaktadır. Tepecik köyü, Batman il merkezinin 29km doğusunda, Beşiri ilçe merkezinin 10km güneydoğusunda yer almaktadır.

Höyük alanı yaklaşık 125 x 100m’lik bir alana yayılmıştır. Höyük üzerinde dağınık halde çok sayıda irili ufaklı taşlar ve seramik parçaları gözlenmiştir. Höyüğün güney yamacı tel örgü ile çevrelenerek tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Yüzeyde gözlemlenen seramik parçaları arasında, MÖ 3. Binyıl, Orta Demir Çağ, Assur malları ile Ortaçağ’a tarihlenen parçalar yer almaktadır.