ORTAALAN HÖYÜK

X: 41,535353 Y: 37,838576 Z: 570,18

Höyük, Batman ili, Beşiri ilçesinin 25.57km güneydoğusunda, Kurukavak (Hamdunan) köyünün 4km güneybatısında yer alan Ortaalan (Wazdê) mezrası mevkiinde bulunmaktadır.

Sınırları belli olmayan höyük üzerine Ortaalan köy yerleşimi kurulduğu için alanının genelinde kültür dolgu tabakası yenilerek beşeri tahribat oluşmuştur. Höyüğün tepe kısmında sınırlı sayıda, yamaçlarda ise çok sayıda seramik parçaları gözlemlenmiştir. Tespit sırasında höyük üzerinde saptanan çanak çömlek parçalarının çoğu dönemsel özellikleri çok yansıtmayan örnekler olmakla birlikte M.Ö. 2.binyıla ve Ortaçağa örnekler kısmen seçilmektedir.